لیست اخبار صفحه :1
ضرورت راه اندازی 35 هزار خوابگاه متأهلی برای دانشجویان/ فرصت پنج ساله برای نیفتادن در سیاه چاله جمعیتی

ضرورت راه اندازی 35 هزار خوابگاه متأهلی برای دانشجویان/ فرصت پنج ساله برای نیفتادن در سیاه چاله جمعیتی

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به چالش پیری جمعیت ایران، گفت: تعداد دانشجویان متاهل متقاضی خوابگاه متأهلی 35 هزار نفر برآورد می شود.

دولت موظف به تضمین حقوق زنان بارعایت موازین اسلامی در تمام زمینه ها است/ تقویت نهاد خانواده چشم انداز 1404

دولت موظف به تضمین حقوق زنان بارعایت موازین اسلامی در تمام زمینه ها است/ تقویت نهاد خانواده چشم انداز 1404

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در امور زنان و خانواده گفت: تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان؛ چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 است؛ و بر اساس اصل 21 قانون اساسی، دولت موظف به تضمین حقوق زنان در تمام زمینه ها است.

Template settings