• ارتقای  سطح سواد سلامت جامعه در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق:
  • معرفی و تقدیر از آثار برتر رسانه های حمایت کننده از خانواده و جوانی جمعیت و خالقان آن ها
  • تسهیل دسترسی به بانک رسانه های حمایت کننده از خانواده و جوانی جمعیت
  • فراهم آوردن زمینه های لازم بر ای تولید و عرضه ی محتوای مناسب، صحیح، علمی و روزآمد
  • توسعه پیام ها و محتوای سلامت در بستر رسانه های مختلف

 

 • کمک به شکوفایی و رشد تولید رسانه های مکتوب، دیداری، شنیداری و دیجیتال حمایت کننده از خانواده و جوانی جمعیت از طریق:
  • جلب توجه، ‌ایجاد همدلی، هم افزایی و رقابت بین پدید آورندگان آثار مختلف رسانه ای حمایت کننده از خانواده و جوانی جمعیت ؛
  • حمایت و تقدیر از افراد، مراکز، مؤسسات، تشکل‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال و پیشرو در زمینه تولید آثار و محصولات آموزشی- ترویجی حمایت کننده از خانواده و جوانی جمعیت.
  • زمینه سازی برای توزیع کارآمد تولیدات رسانه های حمایت کننده از خانواده و جوانی جمعیت.

 

 • ترویج فرهنگ ازدواج وفرزند آوری
 • آگاه سازی و اقناع سازی جامعه از مزایای جوانی جمعیت
 • انگ زدایی برای درمان ناباروری
 • کاهش سقط جنین وسزارین و چالش ها
 • تهدیدات سالخوردگی جمعیت کشور
 • مطالبه اجرای قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت
Template settings