ایده های خلاق

شرایط پذیرش:

  • شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است.
  • موضوع ایده ارسالی مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و فرزند آوری باشد.
  • هر شرکت کننده می تواند حداکثر 10 اثر را در سامانه جشنواره ثبت نماید.
  • لازم است برای هر ایده ارسالی یک شناسنامه مجرا تکمیل و ارسال گردد. امکان دانلود فرم شناسنامه ایده خلاق بر روی صفحه ثبت نام سایت جشنواره وجود دارد.
  • شرکت کننده باید نسخه word و نسخه pdf ایده خلاق را با فونت B Nazanin و سایز 14 در سایت بارگذاری نماید.
Template settings