داستان کوتاه

شرایط پذیرش:

 • شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است.
 • موضوع اثر ارسالی مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و فرزند آوری باشد.
 • هر نویسنده می تواند حداکثر ۳ اثر ارسال کند.
 • تعداد کلمات هر داستان کوتاه مرتبط با موضوع جشنواره حداکثر 8000 کلمه است.
 • در صورت کپی برداری یا استفاده از آثار دیگران، داستان مورد نظر حذف خواهد شد.
 • شرکت کننده باید نسخه word و  pdf داستان را با فونت B Nazanin و سایز 14 در سایت بارگذاری نماید.
 • جشنواره حق استفاده از آثار ارسالی را بصورت پخش در فضای مجازی، رسانه ها و یا نمایشگاه، با ذکر مشخصات صاحب اثر خواهد داشت.

 

شعار و پیام و جملات کوتاه

شرایط پذیرش:

 • شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است.
 • موضوع آثار ارسالی مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و فرزند آوری باشد.
 • هر شرکت کننده می تواند حداکثر 10 اثر را در سامانه جشنواره ثبت نماید.
 • پیام ها  دارای حداکثر 15 کلمه باشند.
 • لازم است برای هر پیام ارسالی یک شناسنامه مجرا تکمیل و ارسال گردد. امکان دانلود فرم شناسنامه شعار/ پیام کوتاه بر روی صفحه ثبت نام سایت جشنواره وجود دارد.
 • شرکت کننده باید نسخه word و نسخه pdf پیام را با فونت B Nazanin و سایز 14 در سایت بارگذاری نماید.

شعر

شرایط پذیرش:

 • شرکت در جشنواره برای تمام شاعران, اعم از حرفه ای و آماتور آزاد است.
 • موضوع اثر ارسالی مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و فرزند آوری باشد.
 • هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر را در سامانه جشنواره ثبت نماید.
 • محدودیتی در سبک شعر وجود ندارد ( کلاسیک و نو )
 • شرکت کننده باید نسخه word و نسخه pdf شعر را با فونت B Nazanin و سایز 14 در سایت بارگذاری نماید.

 

نمایشنامه

شرایط پذیرش:

 • شرکت در رویداد برای تمام نویسندگان, اعم از حرفه ای و آماتور آزاد است.
 • موضوع اثر ارسالی مرتبط با موضوع جوانی جمعیت و فرزند آوری باشد.
 • آثار ارسالی نباید تاکنون در هیچ منبعی چاپ و یا در هیچ سطحی اجرا شده باشد.
 • هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر را در سامانه رویداد ثبت نماید.
 • شرکت کننده باید نسخه word و نسخه pdf شعر را با فونت B Nazanin و سایز 14 در سایت بارگذاری نماید.
Template settings