شرایط عمومی شرکت در رویداد

 • شرکت در رویداد، صرفا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک رویداد امکانپذیر است.
 • داوطلب شدن در هر یک از محورها به منزله پذیرش کلیه شرایط رویداد از طرف داوطلب می باشد.
 • اعضای کمیته های داوری، علمی  و اجرایی و شورای سیاست گذاری رویداد نمی توانند در محورهای رویداد شرکت نمایند.
 • یک فرد در هر دروه صرفا می تواند در دو محور داوطلب شود و متناسب با داوری امکان انتخاب در یکی از محورها را دارد.
 • تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی و اعلام نشده، برعهده دبیرخانه دائم رویداد است.

توجه: حق استفاده از آثار ارسالی در موارد تبلیغاتی، رسانه ای و چاپ کتابچه رویداد با حفظ و رعایت مالکیت حقوقی ارائه کننده اثر برای دبیرخانه رویداد محفوظ است.

 

 بخش قوانین و مقررات

 

الف) مقررات کلی

 • کلیه شرکت کنندگان ملزم به رعایت قوانین رویداد و تبعیت از آن می باشند .
 • کلیه شرکت کنندگان می بایست در آثار ارسالی به رویداد، شئونات اخلاقی و شئونات اسلامی و را رعایت نمایند.
 • کلیه شرکت کنندگان ملزم به تبعیت و پایبندی بی قید و شرط از تصمیمات داوری می باشند.
 • تبصره: در صورتی که شرکت کنندگان هر گونه اعتراضی نسبت به داوری دارند می بایست صرفا از طریق آدرس الکترونیک رویداد (soh@iums.ac.ir) اعتراض خود را مطرح نمایند و در نهایت تابع تصمیمات نهایی ستاد برگزار کننده رویداد باشند.
 • ثبت نام به صورت اینترنتی از طرق سایت https://irjavan.iums.ac.ir/ صورت می گیرد.
 • شرکت کنندگان بایستی با توجه به نوع آثار ارسالی، محور مورد نظر و نوع اثر را انتخاب نمایند.
 • تبصره: در صورتی که محور و نوع اثر انتخاب شده در فرم ثبت نام با اثر ارسالی تطابق نداشته باشد، اثر از روند داوری خارج خواهد شد.
 • دانشجویان و دانش آموزان می بایست در هنگام تکمیل فرم ثبت نام، گزینه «من دانشجو هستم»  و یا «من دانش آموز هستم» را تیک بزنند.
 • شرکت کنندگان در بخش دانشجویی می بایست دارای کارت دانشجویی و مشغول به تحصیل باشند. در غیر این صورت، دانشجو محسوب نشده و در بخش اصلی می توانند شرکت کنند.
 • در صورتی که کلیه آثار ارسالی مربوط به یک محور باشد، شرکت کننده می تواند فرم ثبت نام را یک بارتکمیل و کلیه آثار را همزمان ارسال نماید. در صورت ارائه چند اثر در محورهای متفاوت توسط یک شرکت کننده، آثار باید به طور جداگانه و برای هر محور یک فرم ثبت نام مجزا تکمیل شود.
 • آثار ارسالی در سه مرحله توسط هیات داوران مورد بررسی قرار گرفته و آثار منتخب، اعلام می گردند.

تبصره: علاقمندان به حضور در رویداد قبل از ثبت نام می بایست قوانین و مقررات رویداد را مطالعه نموده و از آن اطلاع داشته باشند ، تکمیل فرم ثبت نام به منزله قبول شرایط و مقررات رویداد می باشد .

Template settings